Privacybeleid

Handvest met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid (“Charter”) is om u te informeren over de voorwaarden waaronder het bedrijf Moonly gegevens verzamelt op de site www.mymoonybelt.com (de “Site”) en de mobiele applicatie My Moonly die betrekking hebben op u (“Persoonlijke gegevens”) wanneer u de Site bezoekt of gebruikt.

Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld?

Uw Persoonsgegevens worden verzameld tijdens uw browsen of gebruik van de Site en de daar aangeboden diensten (de “Diensten”). Uw persoonlijke gegevens worden verzameld:

rechtstreeks van u wanneer u de formulieren invult of uw e-mailadres op de Site opgeeft, in het bijzonder als u zich wilt abonneren op een e-mailwaarschuwing, documenten wilt downloaden of contact met ons opneemt;
Weigering om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, kan uw gebruik van de site, de functies en diensten ervan beperken als deze persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn voor dit gebruik.

Welke persoonlijke gegevens worden op de site verzameld?


Moonly verzamelt alleen de Persoonsgegevens die nodig zijn om de hieronder beschreven doeleinden te bereiken (zie sectie 3 van het Charter). Onder de voorwaarden voorzien in dit Charter kan Moonly in het bijzonder uw volgende Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

naam, sociaal-professionele categorie, leeftijd, e-mailadres


Welke persoonlijke gegevens worden verzameld via de My Moony-applicatie?

De My Moony-applicatie verzamelt geen persoonlijke informatie van de klant.

Er wordt echter om locatie gevraagd wanneer de Android-versie dit vereist.

Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verwerkt?

Moonly verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

publieksmetingen van de site uitvoeren om informatie te verkrijgen over de bezoekersnavigatie,
bepaalde inhoud van de Site delen op sociale platforms,
reageren op uw verzoek in overeenstemming met de dienst waarop u zich heeft geabonneerd: e-mailwaarschuwingen verzenden met informatie over het bedrijf Moonly; vragen, opmerkingen en andere verzoeken die u bij ons wilt indienen afhandelen door contact met ons op te nemen via asma.hassoune@mymoonybelt.fr.

Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard?

Moonly bewaart uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de hierboven uiteengezette doeleinden te vervullen of zo lang als nodig is om enige andere geldige reden met betrekking tot het bewaren van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om problemen op te lossen geschillen of het afdwingen van onze overeenkomsten).

Uw registratiegegevens worden bewaard zolang als nodig is om u van dienst te kunnen zijn. Als u wilt dat uw registratiegegevens niet langer worden gebruikt om u diensten te verlenen, neem dan contact met ons op via asma.hassoune@mymoonybelt.fr

Wie zijn de ontvangers van uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers, HR-servicepersoneel en zijn dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het beheer en hosten van de Site en zijn Diensten:

Moonly's human resources voor de segmentatie van zijn potentiële klanten
Geen van uw Persoonsgegevens wordt door Moonly overgedragen buiten de Europese Unie.

Welke cookies worden gebruikt en waarvoor?

Het bedrijf Moonly verzamelt momenteel geen cookies.

Wat zijn de beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen?
Alleen personeel van Moonly dat dit nodig heeft voor de uitoefening van hun functie binnen Moonly heeft toegang tot uw Persoonsgegevens voor het verwezenlijken van de hierboven beschreven doeleinden.

Hoe kunt u uw recht op toegang, rectificatie en verzet uitoefenen?

U kunt uw recht op toegang en rectificatie van informatie die u aanbelangt uitoefenen door contact op te nemen met MOONLY via het e-mailadres contact@mymoonlybelt.com of door een brief te sturen naar het volgende adres: MOONLY, 19, rue des Oil makers, 57000 Metz.

In overeenstemming met de huidige regelgeving moet uw verzoek worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de houder en het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Indien u, nadat u contact heeft opgenomen met MOONLY, van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerking door MOONLY zal binnenkort worden bijgewerkt.

Update van het Handvest

MOONLY behoudt zich het recht voor om dit Charter op elk moment te wijzigen. Elke substantiële wijziging van dit Charter zal onder uw aandacht worden gebracht door de vermelding “bijgewerkt”, vergezeld van de datum van de update.

Definitie van een cookie

Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een site bezoekt of een advertentie bekijkt. Het doel ervan is om informatie te verzamelen over uw surfgedrag en om u diensten te sturen die zijn aangepast aan uw terminal (computer, mobiel of tablet).

Cookies worden beheerd door uw internetbrowser.

Hoe cookies uitschakelen?

U kunt er op elk moment voor kiezen om deze cookies uit te schakelen. Uw browser kan ook worden geconfigureerd om u op de hoogte te stellen van cookies die op uw computer worden geplaatst en u te vragen deze al dan niet te accepteren.

U kunt cookies van geval tot geval accepteren of weigeren, of ze systematisch weigeren.

We herinneren u eraan dat de instellingen uw toegangsvoorwaarden tot onze inhoud en diensten kunnen wijzigen waarvoor het gebruik van cookies vereist is.

Als uw browser zo is geconfigureerd dat alle cookies worden geweigerd, kunt u niet profiteren van een deel van onze diensten. Om cookies zo nauwkeurig mogelijk te beheren, nodigen wij u uit uw browser te configureren, rekening houdend met het doel van cookies.

Internet Explorer

Klik in Internet Explorer op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Instellingen.

Klik op de knop Bestanden weergeven.

Firefox

Ga naar het tabblad Browserhulpmiddelen en selecteer vervolgens het menu Opties

In het venster dat verschijnt, kiest u Privacy en klikt u op Cookies tonen

Safari

Kies in uw browser het menu Bewerken > Voorkeuren.

Klik op Beveiliging.

Klik op Cookies tonen.

Google Chrome

Klik op het menupictogram Extra.

Selecteer opties.

Klik op het tabblad Geavanceerde opties en navigeer naar het gedeelte Privacy.